Førstelektor

Mette Bøe Lyngstad

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor i drama og anvendt teater Forsker og forteller HVL, campus Bergen

Underviser i

  • Drama og anvendt teater
  • Interkulturell pedagogikk og fargespill

Forskar på

  • Muntlig fortelling med innvandrere
  • Klassromsforskning
  • Drama, teater og demokrati
  • Teater som danning

Forskargrupper