Prorektor for utdanning

Bjørg Kristin Selvik

Arbeids- og kompetanseområde

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Selvik ble ansatt som prorektor for utdanning våren 2017. Før dette var hun valgt prorektor for utdanning ved Høgskolen i Bergen fra 2011 til denne ble en del av HVL. Hun har vært ansatt på høgskolen siden 1990 først som høgskolelektor i matematikk i lærerutdanning, siden som prodekan før hun ble ansatt som dekan for Avdeling for lærerutdanning fra 2003 til 2011.  I tillegg til å være prorektor for utdanning har Selvik et spesielt ansvar for nærregion Sogn og Fjordane, som innebærer et særskilt ansvar for kontakt med samfunn-, næring-, og arbeidsliv i regionen. Ta gjerne kontakt med ønsker om samarbeid.

Ansvarsområder:

  • Utdanningskvalitet
  • Studieadministrasjonen
  • Enhet for utvikling avundervisning og læring
  • Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv i Sogn og Fjordane