Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i språklege emne i både barnehagelærar- og grunnskulelærarutdanninga.

Underviser i

 • Norsk i BLU og GLU

Forskar på

 • Barnespråk, språktileigning, språkvanskar, fonologi, sosiolingvistikk

Utvalde publikasjonar

 • Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome

  Selås, Magnhild, Helland, Wenche A (2016)
 • Språkleg praksis i ein multikulturell barnehage

  Bugge, Edit, Gujord, Ann-Kristin Helland, Neteland, Randi, Selås, Magnhild (2015)
 • Små barn og konsonantgrupper : innlæring av #sC i eit vestnorsk materiale

  Selås, Magnhild (2010)
 • Dialektal variasjon og endring aust på Agder : beskrive og forklart ved to språklege variablar

  Selås, Magnhild (2003)