Instituttleiar

Tom Skauge

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt:
Administrasjon
Afrika
Brukerperspektiv
Det politiske system
Grønt skifte - Miljø
Etikk
Ledelse og administratsjon
Organisasjon
Profesjonsosiologi
Samfunnsvitenskapelige metoder
Sivil-militære relasjoner

Underviser i

  • Technology Management - Master i innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse (IET) i samarb. med UiO Research Design (IET) Profesjonsteori Etikk og Samfunnsansvar - Organisasjon 2 ØkAdm HiB

Forskar på

  • Teknologiledelse Grønt skifte Profesjon Etikk Sivil-Militære relasjoner