Førstelektor

Tone Stangeland

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Demokrati og barns medvirkning, Drama i skolen, Dramakonvensjoner, Dramapedagogikk, Dramatisering, Dramatiske uttrykksformer, Dramautdanning, Improvisasjoner, Kommunikasjon i klasserommet, Kreative uttrykksformer, Kroppsspråk, Kunst, Lek, Lærerrollen, Læring, Teaterkunst.

Underviser i

  • Drama BA Drama og Anvendt teater
  • Drama i Barnehagelærerutdanningen
  • Drama i Grunnskolelærerutdanningen
  • Master i barnehagekunnskap

Forskar på

  • Drama-Teater-Demokrati: "Hvordan bidrar drama- og teater til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform?" Mitt delprosjekt: "Utforskende teater i barnehagen. En vei til medbestemmelse"?
  • Barns språk i fiksjonell handling
  • Spill levende. Teaterskoler for barn og unge.
  • Utforskende teater i barnehagen. En vei til medskaping

Forskargrupper

  • http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-kunstfag-kultur-og-kommunikasjon/forskargrupper/lek-spill-og-deltakende-laring/