Professor

Tobba Therkildsen Sudmann

Arbeids- og kompetanseområde

Fysioterapi
Folkehelse
Samfunnsarbeid
Velferdstjenester på gård - Inn på tunet
Hesteassisterte aktiviteter på gård for rusfeltet
Utendørsrehabilitering - ridefysioterapi
Dagaktivitetstilbud på gård til personer med demens
Aktivitet og fellesskap for eldre
Aldring og fysisk aktivitet
Prioritering av helsetjenester
Sosial ulikhet i helse
E-Health Literacy
ICT and Ageing
Health technology