Høgskolelektor

Liv Berit Bruvik Thulin

Arbeids- og kompetanseområde

Liv Berit Bruvik Thulin
Liv Berit Thulin Telefon:85555 Mobil:004748123821 Epost: Liv.Berit.Bruvik.Thulin@hib.no Kontor:KRN-E226 Stilling:Høgskolelektor Avdeling: AHS Seksjon/enhet: Institutt for sykepleiefag Arbeidsområder:Underviser og er koordinator i 3. studieår på bachelor sykepleie. Fagfelt: cultural awareness in nursing diabetes ferdighetstrening livskvalitet lærerutveksling mestring praksisveiledning studentaktive læringsformer sykepleierutdanning
Underviser i:Underviser for tiden i hjemmesykepleie 3 studieår i bachelor sykepleie og Global helse og cultural awareness i 2 studieår. Har de siste 10 årene vært på lærer utveksling til blant annet : Coimbra i Portugal, Hasselt i Belgia og Lund i Sverige. Har vært klassestyrer for flere klasser i 1. ste studieår og fulgt en klasse som klassestyrer gjennom alle 3 årene. Fulgte et kull og en studiegruppe på desentralisert utdanning gjennom 4 år. Forsker på:Skrev hovedfagsoppgave om stress, mestring og livskvalitet. Har oversatt spørreskjemaet ADDQol fra engelsk til norsk.

Underviser i

  • Institutt for sykepleiefag Arbeidsområder: Underviser og er koordinator i 3. studieår på bachelor sykepleie. Fagfelt: cultural awareness in nursing diabetes ferdighetstrening livskvalitet lærerutveksling mestring praksisveiledning studentaktive læringsformer sykepleierutdanning