Høgskulelektor

Liv Berit Bruvik Thulin

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og er koordinator i 3. studieår på bachelor sykepleie.

Fagfelt: cultural awareness in nursing diabetes, ferdighetstrening, livskvalitet, lærerutveksling, mestring, praksisveiledning, studentaktive læringsformer, sykepleierutdanning.

Underviser i

  • Underviser for tiden i hjemmesykepleie 3 studieår i bachelor sykepleie og Global helse og cultural awareness i 2 studieår
  • Har de siste 10 årene vært på lærer utveksling til blant annet : Coimbra i Portugal, Hasselt i Belgia og Lund i Sverige
  • Har vært klassestyrer for flere klasser i 1. ste studieår og fulgt en klasse som klassestyrer gjennom alle 3 årene
  • Fulgte et kull og en studiegruppe på desentralisert utdanning gjennom 4 år.

Forskar på

  • Skrev hovedfagsoppgave om stress, mestring og livskvalitet
  • Har oversatt spørreskjemaet ADDQol fra engelsk til norsk.