Førsteamanuensis

Gro Hege Saltnes Urdal

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat ut 2017

Forskar på

 • Studenters utdanning og danning på vei mot å bli tolk for døvblinde (ph.d.-prosjekt)
 • Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Tillit og kvalitet

  Urdal, Gro Hege Saltnes (2015)
 • Samspill ved stemmetolking - betingelser for døves deltakelse

  Urdal, Gro Hege Saltnes (2014)
 • Den europeiske språkdagen Tegnspråk

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg (2014)
 • Interaction in sign-to-voice situations - conditions that promote inclosing and exclusion regarding deaf people's participation in the community

  Urdal, Gro Hege Saltnes (2012)