Førsteamanuensis

Gro Hege Saltnes Urdal

Arbeids- og kompetanseområde

Tegnspråk og tolking

Forskar på

 • Studenters utdanning og danning på vei mot å bli tolk for døvblinde (ph.d.-prosjekt)
 • Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk
 • Døve tolker og markedet
 • Inkludering av hørselshemmede elever i skolen

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Discoursing into Interpreting - Sign Language Interpreting Students and their Construction of Professional Identity as Interpreters for Deafblind Individuals

  Urdal, Gro Hege Saltnes (2019)
 • Interpreter students’ development of professional characteristics as interpreters for deafblind individuals: Evidence-based practice and Bildung processes

  Urdal, Gro Hege Saltnes (2019)
 • Included? From an interpreter’s point of view

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Torbjørnsen, Inger Birgitte (2019)
 • Grenseløs tolking - tolking mellom fremmedspråklige døve og norske talespråklige

  Olsen, Elisabet Trengereid, Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2018)
 • Same education - same outcome?

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Tiselius, Elisabet (2018)