Professor

Jan-Kåre Breivik

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: funksjonshemmingforskning, samfunnsarbeid, samfunnfag, sosialantropologi.

Underviser i

  • Samfunnsarbeid