Høgskulelektor

Inger Kristin Heggdalsvik

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sosionom (1994) og har hovedfag i sosialt arbeid (2007). Jeg har vært ansatt ved Høgskulen på Vestlandet siden 2007. Min arbeidsefaring er fra barnevernsfeltet og det er barnevern som også er mitt primære undervisnings- og forskningsområde.

Underviser i

  • Barnevern og kommunikasjon

Forskar på

  • Barnevernsrelaterte tema

Forskargrupper