Førstelektor

Magli Sofie Økland

Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanningen - pedagogikklærer

Oppdrag Hallingdalsprosjektet: Inkluderende barnehagemiljø (2018-2020). 

Oppdrag i sekretariatet for Følgegruppe for barnehagelærerutdanning (2014-2017).

Fagfelt: Pedagogikk Pedagogisk utviklingsarbeid Pedagogisk ledelse og veiledning Pedagogiske teorier Praksisfortellinger Praksisopplæring Veiledningspedagogikk Hovedfag i pedagogikk ved NLA (2003) Ledelse og kompetanseutvikling ved NHH (1991) Førskolelærerutdanning ved HiVolda (1978)

 

Underviser i

 • Barnehaglærerutdanningen
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole (Nett- og samlingsbasert)
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage (Nett- og samlingsbasert)
 • Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehage
 • De- og Rekompsatsningen til UDIR
 • Veiledning for praksislærere i Førskolelærerutdanningen

Forskar på

 • Barnehagelærerprofesjonalitet - Praksisfortellinger og praksisstudier som læringsarena (2012 - 2016)
 • Praksisopplæringen i den nye barnehagelærerutdanningen (2013 - 2017)
 • Undervisning som veiledning (2015 - 2017)
 • Følgeforskning knyttet til ny Barnehagelærerutdanning (2013 - 2017)
 • Samarbeidsprosjekter i førskolelærerutdanningen - utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanning og barnehageeiere (2007-2010)
 • Overgang barnehage-skole (2019-2020)
 • Frå planar til gode praksisar. iverksetjingsprosessar i inkluderande barnehage- og skulemiljø i Hallingdalregionen. (2019-2020)

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Har barnehagelærarutdanninga hamna i bakevja?

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2020)
 • What to prepare?:Insiders’ perspectives on transition from kindergarten to primary school from Norway and China

  Hu, Aihua, Økland, Magli Sofie (2019)
 • Samarbeid mellom to læringsarenaer i norsk barnehagelærerutdanning - et følgeforskningsprosjekt om praksisopplæringen (2013 - 2017.

  Økland, Magli Sofie (2018)
 • Barnehagelærarutdanninga. Styrker, svakheiter og gjenstridige utfordringar.

  Sataøen, Svein Ole, Trippestad, Tom Are, Økland, Magli Sofie (2017)
 • Barnehagelærarutdanninga: Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2017)
 • Ei reform med vedvarande utfordringar

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2017)
 • A new Early Childhood Teacher Education (ECTE) reform in Norway - background, challenges and possibilities.

  Økland, Magli Sofie (2017)
 • Professional Digital Competence among Students in Early Childhood Teacher Education in Norway

  Økland, Magli Sofie (2017)
 • Samarbeidsavtaler om praksisopplæringa

  Økland, Magli Sofie (2017)
 • Kvantitativ metode

  Økland, Magli Sofie, Eikset, Andrea Synnøve Blomsø (2017)
 • Gjennomgåande tema

  Økland, Magli Sofie (2016)
 • Kort fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen

  Økland, Magli Sofie (2016)
 • Praksisopplæringa - forpliktande samspel mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt

  Økland, Magli Sofie (2016)
 • Hvordan utvikle veiledningsferdigheter gjennom utdanning?

  Carson, Nina, Økland, Magli Sofie (2015)
 • Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga

  Foss, Vigdis, Fossøy, Ingrid, Fimreite, Hege, Alvestad, Marit, Jernes, Margrethe, Tungland, Inger Benny Espedal, Vatne, Bente, Nordvik, Grete, Økland, Magli Sofie, Sataøen, Svein Ole, Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Iverksetjing av barnehagelærarutdanningsreforma. Utfordringar i arbeidet med følgjeforskinga.

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2015)
 • Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet

  Ødegaard, Elin Eriksen, Økland, Magli Sofie (2015)
 • Studier av narrative praksiserfaringer

  Ødegaard, Elin Eriksen, Økland, Magli Sofie (2015)
 • Praksisfortellingsdiskurser i pedagogiske tekster

  Økland, Magli Sofie (2015)
 • Praksisopplæringa som integrert del av utdanninga

  Økland, Magli Sofie (2015)
 • Ei krevjande reform

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2014)
 • Pedagogikk(faget) i barnehagelærarutdanninga

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2014)
 • Praksis som integrert del av utdanninga

  Økland, Magli Sofie (2014)
 • Pedagogiske praksiser i fordypningsstudiet "Pedagogisk ledelse i barnehagen"

  Økland, Magli Sofie (2013)
 • Praksisfortellingenes diskurser - hvordan fortelles fortellinger

  Økland, Magli Sofie (2013)
 • Praksisfortellingenes diskurser i førskolelærerutdanningen

  Økland, Magli Sofie (2013)
 • Barnehagelærerprofesjonalitet - praksisstudier som læringsarena

  Økland, Magli Sofie, Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Gjennom speilet og tilbakeBruk av lærerrollespill og reflekterende team i undervisningen

  Økland, Magli Sofie, Carson, Nina (2012)
 • Veiledning som vågestykke - et aksjonsforskningsprosjekt om hvordan videreutvikle kultur for veiledning i barnehagen

  Carson, Nina, Lindén, Nora Johanne E, Økland, Magli Sofie, Kleiven, Siw, Myrkaskog, Liv (2011)
 • Askøyprosjektets fase 3 - erfaringer med forskende partnerskap

  Økland, Magli Sofie, Lindén, Nora Johanne E (2011)
 • Kultur for veiledning

  Carson, Nina, Økland, Magli, Lindén, Nora (2010)
 • Presentasjon av samarbeidsmodell mellom barnehageeiere i Hordaland fylke og Høgskolen i Bergen ¿ et utviklingsprosjekt

  Carson, Nina, Økland, Magli, Lindén, Nora (2009)
 • På sporet av den gode læring i høyere utdanning - om medstudenters respons som medierende ressurs for læring

  Økland, Magli Sofie (2007)