Rektor

Berit Rokne

Berit Rokne
Epost: Send epost
Bergen
+47 55 58 76 46

Arbeids- og kompetanseområde

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Kom til HVL frå stillinga som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Har lang erfaring som leiar for utdanningsinstitusjonar, og har vært tilsett som prorektor og viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen. Har også arbeidd som studiedirektør ved Høgskolen i Bergen. Rokne har ein doktorgrad i sjukepleievitenskap.

Som rektor er Rokne daglig leiar for Høgskulen på Vestlandet (HVL) si faglege og administrative verksemd. Rektor skal legge til rette for kvalitet innan forsking, utdanning og formidling ved HVL.

Ta gjerne kontakt på rektor@hvl.no.