Arbeids- og kompetanseområde

- Termiske maskiner, dvs forbrenningsmotorer, gassturbiner, dampanlegg osv. Dette inkluderer: konsepter, analyser, konstruksjon, utvikling, anvendelser
- Brennstoffteknologi (flytende, gass)
- Avgassrensing
- Spillvarme-utnyttelse (WHR)
- Maskinelementer og -konstruksjon
- Hydraulikk

Underviser i

  • Termiske maskiner (for BSc og MSc)
  • Gassteknologi

Forskar på

  • Biodrivstoff
  • Avgass rensekonsepter
  • Spillvarme-utnyttelse