Førsteamanuensis

Silje Valde Onsrud

Arbeids- og kompetanseområde

Har doktorgrad i musikkpedagogikk (Ph.d.) frå 2013, og forskar i musikkpedagogiske praksisar og musikkdidaktisk materiale innafor barnehage, grunnskule, barnehagelærarutdanning og grunnskulelærarutdanning. Underviser på master- og ph.d.-nivå.

Underviser i

  • Musikkdidaktikk
  • Diskursanalyse
  • Musikkpedagogisk teori
  • Kvalitative metodar
  • Kjønnsteori
  • Vitenskapsteori

Forskar på

  • Kjønnsperformativitet i musikkpedagogiske praksiser
  • Sangrepertoar som kunst- og kulturuttrykk
  • Lærerutdanning for framtidas skole
  • Kjønnsperspektiv i utdanningsforsking

Forskargrupper