Professor

Frode Fadnes Jacobsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning Vest og har også bistilling som prof.II ved Høgskolen Betanien. Av bakgrunn er jeg sykepleier og antropolog og har også flere års studier innen medisinske og biologiske fag.

Forskar på

  • Helse og kultur, helse og velfersstatssystemer, kommunale omsorgstjenester, stabskultur og organisering, arkitektur og romlig organisering i helseinstitsjoner.