Arbeids- og kompetanseområde

Johanna Birkeland har lang erfaring fra arbeid som barnehagelærer, styrer og eier i barnehage, og har arbeidet i barnehagelærerutdanningen, campus Bergen, siden 2012. Hun har tatt sin doktorgrad ved HVL - en studie som retter fokus på observasjon i barnehagelæreres utdanning og profesjon. Hun har nå en postdoktor-stilling ved HVL, BARNkunne - Senter for barnehageforskning, der forskning i partnerskap med barnehager står sentralt. 

Forskar på

  • Observasjon i barnehagelæreres utdanning og profesjon
  • Ledelse i en systemisk tenking
  • Partnerskap

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar