Førsteamanuensis

Toril Eskeland Rangnes

Arbeids- og kompetanseområde

Rangnes har fra 1999 undervist i matematikkdidaktikk ved NLA, HIB/HVL. Før dette arbeidet hun som lærer i grunnskolen der hun også utviklet læremidler, både lærebøker og digitalt web-basert læringsverksted. Innen forskning har Rangnes hatt fokus både på læreres prosess med å utvikle seg som matematikklærere og elevers matematiksamtaler. Som del av det NFR støttete prosjektet "Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, publiserte Rangnes i 2012 ph.d. avhandlingen "Elevers matematikksamtaler: Læring i og mellom praksiser." der fokuset var på å studere 8. trinns elevers læringssamtaler når de skulle lære matematikk gjennom samarbeid med et byggefirma. I forskningsgruppen Demokratisk danning, har Rangnes sammen med Breivega vært redaktør for boken Demokratisk danning i skolen, tverrfaglige empiriske studier utgitt 2019 som open access på Universitetsforlaget. I denne forskningsgruppen har debatter og argumentasjon knyttet til kontroversielle temaer i lærerutdanning og i skolen hatt fokus.  I  FINNUT-prosjektet "Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms" (LATACME, 2018-2022) er Rangnes med som delprosjektleder for gruppen "Argumentasjon i det flerspråklige klasserommet".

Siden 1996 har Rangnes vært redaksjonsmedlem Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning der hun også var redaktør (2013-2016). For tiden underviser Rangnes særlig på master der hun er koordinator for master i undervisningsvitenskap. Hun veileder og underviser også på PHD-kurs, bl.a. PHD908 Kritisk matematikkdidaktikk: undervisning og forskning. 

Underviser i

 • M120UND209
 • M120UND509
 • PHD908
 • PHD902

Forskar på

 • Språklig mangfold og matematikkundervisning
 • Argumentasjon og agency i matematikkundervisning

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Innledning til diskusjon: Fra FOU-oppgave til masteropgave. Erfaringer.

  Rangnes, Toril Eskeland (2020)
 • Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Rangnes, Toril Eskeland (2019)
 • Redaktørenes forord

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Rangnes, Toril Eskeland (2019)
 • Demokratisk danning i skole og undervisning

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Rangnes, Toril Eskeland, Werler, Tobias Christoph (2019)
 • Master syklus II, Hvor står vi nå og hvilke endringer må og kan vi gjøre?

  Rangnes, Toril Eskeland (2019)
 • Vis alle