Professor

Oddvar Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, rehabiliterende og helsefremmende arbeid med eldre, legevakt og prehospitale tjenester, brukererfaringer, utdannings- og profesjonsstudier, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.

Forskar på

  • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, særlig kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hverdagsrehabilitering, forebyggende hjemmebesøk til eldre, familiebasert omsorg, frivillig innsats og tillit/mistillit til velferdstjenester.

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar