Professor

Oddvar Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, rehabiliterende og helsefremmende arbeid med eldre, legevakt og prehospitale tjenester, brukererfaringer, utdannings- og profesjonsstudier, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.

Forskar på

 • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, særlig kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hverdagsrehabilitering, forebyggende hjemmebesøk til eldre, familiebasert omsorg, frivillig innsats og tillit/mistillit til velferdstjenester.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Balancing contradictory requirements in homecare nursing: A discourse analysis

  Fjørtoft, Ann-Kristin, Oksholm, Trine, Førland, Oddvar, Delmar, Charlotte, Alvsvåg, Herdis (2020)
 • Står på for Æ, Ø og Å.

  Fugelsnes, Elin, Stokke, Randi, Førland, Oddvar (2020)
 • Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. Et forskningsprosjekt som måler, kartlegger og analyserer variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere.

  Førland, Oddvar, Ambugo, Eliva, Døhl, Øystein, Folkestad, Bjarte, Rostad, Hanne Marie, Sundsbø, Astrid (2020)
 • Introduksjon til temanummeret Pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

  Olsen, Rose Mari, Cappelen, Kathrine, Førland, Oddvar, Wiig, Siri (2020)
 • Fordeling av gaver og oppgaver. En praxeologisk studie av hjelpe- og utvekslingspraksiser mellom eldre med hjelpebehov, familien og ansatte i kommuna

  Petersen, Karin Anna, Jacobsen Fadnes, Frode, Førland, Oddvar, Christensen, Karen, Høyen, Marianne, Sortland, Oddrunn Elin (2020)
 • Vis alle