Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet biokjemiker fra Universitetet, med doktorgrad innen helseeffekter av fettsyrer og proteiner fra kosten. Jeg begynte å arbeide ved høgskolen i 2008, og har siden da hatt mat og kosthold blant barn som forskningsfelt. Jeg har vært innvolvert i flere forskningsprosjekter der vi har studert implementering av retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, implementering av sjømat i skolen, og mat og måltid i SFO og videregående skole. Et nylig avsluttet prosjekt er det nordiske prosjektet ProMeal (forskere fra Sverige, Island, Finland og Norge), der jeg ledet den norske delen av prosjektet. Prosjektet så på sammenheng mellom skolemat og læring, skolemåltidets betydning for det totale matinntaket i løpet av en dag, og barns oppfatninger av skolemåltidet. Jeg er tilknyttet BARNkunne (KINDknow), Senter for barnehageforskning, og leder arbeidspakke 5, Mat og måltider i barnehagen. Dette forskningsprosjektet er i oppstartsfasen.

Underviser i

 • Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • Barnehagelærerutdanning: Natur, helse og bevegelse
 • Grunnskolelærerutdanning: mat og helse
 • Master i barnehagekunnskap

Forskar på

 • Mat og kosthold i skole og barnehage

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Læreplanen og det profesjonelle handlingsrommet til mat- og helselæreren.

  Veka, Ingfrid, Wergedahl, Hege, Holthe, Asle (2020)
 • Skolen som matlandskap

  Wergedahl, Hege, Bjørkkjær, Tormod (2019)
 • Nordic children's conceptualizations of healthy eating in relation to school lunches.

  Berggren, Linda, Talvia, Sanna, Fossgard, Eldbjørg, Arnfjörð, Unnur Björk, Hörnell, Agneta, Ólafsdóttir, Anna Sigríður, Gunnarsdóttir, Ingibjörg, Wergedahl, Hege, Lagström, Hanna, Waling, Maria, Olsson, Cecilia (2017)
 • Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena

  Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin (2016)
 • School meal provision, health, and cognitive function in a Nordic setting - The ProMeal-study: Description of methodology and the Nordic context

  Waling, Maria, Olafsdottir, Anna Sigridur, Lagström, Hanna, Wergedahl, Hege, Jonnson, Bert, Olsson, Cecilia, Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Talvia, Sanna, Gunnarsdottir, Ingibjorg, Hörnell, Agneta (2016)