Seniorrådgivar

Therese Halvorsen Røst

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Mitt ansvarsområde ved senteret er mat og helse-faget i grunnskolen og skolemåltid i grunnskole, SFO og videregående opplæring.

Jeg arbeider med tiltak og læringsressurser for kompetanseheving og operasjonalisering av læreplanverket, med størst fokus på mat og helse-faget. Jeg arbeider også med formidling og implementering av styringsdokumenter, retningslinjer og anbefalinger relevant for måltid i skole og SFO.

Jeg har Ph.d. i klinisk biokjemi og har mange års erfaring fra Universitetet i Bergen med forskning og studentveiledning på prosjekter innen livsstilssykdommer. Jeg har også erfaring fra Høgskolen i Bergen med undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid innen folkehelse, mat og helse i skole og barnehage.

Jeg er leder i HVL Bedriftsidrettslag, nærregion Bergen.