Høgskulelektor

Øystein Stavø Høvig

Arbeids- og kompetanseområde

Doktorgradsprosjekt "Entreprenørskap i ulike geografiske kontekster, hemmende og fremmende faktorer". Studententreprenørskap, idéfangst og studentinkubasjon.

Forskar på

  • Innovovasjonsprosesser i ulike kontekster, inkubasjon og tilrettelegging for innovasjon og entreprenørskap, innovasjonspolitikk og innovasjonsvirkemidler, evolusjonær økonomisk geografi, omstilling, regional utvikling, Vestlandet