Høgskulelektor

Ingvard Bråten

Underviser i

  • Grunnskolelærerutdanning 1.-7.
  • Grunnskolelærerutdanning 5.-10.
  • Barnehagelærerutdanning

Forskar på

  • Kjønnsperspektiver på kunst og håndverk
  • Barn, materialmøter og digitale medier

Forskargrupper

  • Barn, medier og livssyn
  • Kuntpedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen