Studentombod HVL

Sindre Rødne Dueland

Arbeids- og kompetanseområde

ArbeidsområdeSom studentombod arbeider eg hovudsakelig med å gi studentane råd om kva rettar dei har i høve til studiesituasjonen sin på HVL. Råda kjem i form av bistand til den einskilde student, og kurs og opplæring for studenttillitsvalde ved institusjonen.
Både studentar og tilsette kan ta kontakt med studentombodet, om tilhøve knytt til studiesituasjonen til studentane på HVL. Som ombod har eg teieplikt og alle saker handsamas konfidensielt.
Meir om studentombodsordninga finn du på desse sidene.
Kompetanseområde• Universitets- og høgskulerett
Mine lenkerLinkedIn
StudentombodslenkerFacebook