Prodekan

Kjellrun Hiis Hauge

Arbeids- og kompetanseområde

Senterleder for Senter for utdaningsforskning
Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

Underviser i

  • Matematikkdidaktikk
  • Bærekraftig utvikling
  • Forskningsetikk

Forskar på

  • Kritisk demokratisk kompetanse, hovedsaklig innen matematikk
  • Usikkerhet og usikkerhetens rolle i forskning
  • Bærekraft i barnehagesammenheng

Forskargrupper