Førsteamanuensis

Kjellrun Hiis Hauge

Arbeids- og kompetanseområde

 • Prodekan for forskning ved FLKI
 • Leder for det strategiske forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald
 • Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
 • Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

Underviser i

 • Matematikkdidaktikk
 • Forskningsetikk
 • Vitenskapsteori
 • Bærekraft

Forskar på

 • Kritisk demokratisk kompetanse, hovedsaklig innen matematikk
 • Usikkerhet og usikkerhetens rolle i forskning
 • Bærekraft i barnehagesammenheng
 • Fake news og utdanning

Forskargrupper

Publikasjonar

 • La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!

  Biseth, Heidi, Lenz, Claudia, Leming, Tove, Huang, Lihong, Anker, Trine, Erdal, Silje Førland, Sæther, Elin, Kvamme, Ole Andreas, Korbøl, Karsten, Kristiansen, Aslaug, Mathé, Nora Elise Hesby, Wistrøm, Øyvind, Aamaas, Åsmund, Madsen, Janne, Roos, Merethe, Eriksen, Kristin Gregers, Hofmann, Andrea, Hope, Christine, Hauge, Kjellrun Hiis, Lilland, Inger Elin, Abtahi, Yasmine, Johnsen-Høines, Marit, Gøtze, Peter, Kacerja, Suela, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Jobst, Solvejg, Berdinesen, Hein, Skårås, Merethe, Sæverot, Herner, Lippe, Marie von der, Moldrheim, Solveig (2019)
 • Kunnskapsbasert forvaltning og dilemmaer knyttet til usikkerhet

  Bjørkan, Maiken, Hauge, Kjellrun Hiis (2019)
 • Approaching fake news in mathematics education

  Hauge, Kjellrun Hiis (2019)
 • Kunnskapsbasert forvaltning og dilemmaer knyttet til usikkerhet

  Hauge, Kjellrun Hiis, Bjørkan, Maiken (2019)
 • Med norsk og matematikk mot konspirasjonsteorier

  Hauge, Kjellrun Hiis, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Lilland, Inger Elin, Kacerja, Suela, Brekkhus, Åshild Berg, Werler, Tobias Christoph (2019)
 • Vis alle