Førsteamanuensis

Kjellrun Hiis Hauge

Arbeids- og kompetanseområde

 • Leder for det strategiske forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald
 • Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
 • Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

Underviser i

 • Matematikkdidaktikk
 • Forskningsetikk
 • Vitenskapsteori
 • Bærekraft

Forskar på

 • Kritisk demokratisk kompetanse, hovedsaklig innen matematikk
 • Usikkerhet og usikkerhetens rolle i forskning
 • Bærekraft i barnehagesammenheng
 • Fake news og utdanning

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Interessekonflikter i forskning - eksempler fra debattene om lakselus, iskanten og oljeboring.

  Hauge, Kjellrun Hiis (2020)
 • FNs bærekraftsmål i lærerutdanningene – erfarte muligheter og utfordringer ved HVL

  Hauge, Kjellrun Hiis, Goga, Nina, Vågenes, Vibeke, Bergersen, Ane, Eidsvik, Erlend, Heggen, Marianne Presthus (2020)
 • La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!

  Biseth, Heidi, Lenz, Claudia, Leming, Tove, Huang, Lihong, Anker, Trine, Erdal, Silje Førland, Sæther, Elin, Kvamme, Ole Andreas, Korbøl, Karsten, Kristiansen, Aslaug, Mathé, Nora Elise Hesby, Wistrøm, Øyvind, Aamaas, Åsmund, Madsen, Janne, Roos, Merethe, Eriksen, Kristin Gregers, Hofmann, Andrea, Hope, Christine, Hauge, Kjellrun Hiis, Lilland, Inger Elin, Abtahi, Yasmine, Johnsen-Høines, Marit, Gøtze, Peter, Kacerja, Suela, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Jobst, Solvejg, Berdinesen, Hein, Skårås, Merethe, Sæverot, Herner, Lippe, Marie von der, Moldrheim, Solveig (2019)
 • Kunnskapsbasert forvaltning og dilemmaer knyttet til usikkerhet

  Bjørkan, Maiken, Hauge, Kjellrun Hiis (2019)
 • Lekende endringsagenter i bærekraftige barnehager

  Grindheim, Liv Torunn, Bakken, Yvonne, Gislefoss, Tonje, Hauge, Kjellrun Hiis, Heggen, Marianne Presthus (2019)
 • Vis alle