Arbeids- og kompetanseområde

Stig-Erik Jakobsen is a professor in innovation studies and leader for the Mohn center for innovation and regional development (HVL). He is experienced with studies of innovation, entreprenurship, networking and innovation policy. Jakobsen has run several project founded by the Research Council of Norway, and have been partner in other projects. He has also conducted evaluations of innovation instruments and assessments of the knowledge foundation for the public research and innovation policy. At present he is associate editor for European Planning Studies (Routledge) and a member of the editorial board of the Norwegian Journal of Geography (Taylor & Francis). He is also a member of the board for the Division for Innovation in The Research Council of Norway. Further, Jakobsen is professor II at the University of Bergen

Underviser i

  • Innovasjon
  • Entreprenørskap

Forskar på

  • Innovasjonsprosesser, innovasjonsstrategier, næringsklynger og regional utvikling

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar