Førsteamanuensis

Gudmund Ågotnes

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er ansatt som Post-doc ved Senter for omsorgsforskning Vest, innenfor prosjektet Multicare og som forsker i senterets evalueringsoppdrag av prosjektet "Trygghetstandard".
Jeg er utdannet Sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og er tilknyttet forskergruppen Praxeologi ved IGS/UiB. Jeg har nylig avsluttet et doktorgradsprosjekt som omhandler innleggelser fra sykehjem til sykehus og de kompliserte avgjøelsene som e knyttet til dette.

Underviser i

  • Sosialantroplogi
  • Samfunnsvitenskapelig metode
  • Variasjon og kompleksitet i kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskar på

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Sykehjem og sykehusinnleggelser
  • Praksis i tjenestene
  • Internasjonal og sammenlignende tjenesteforskning
  • Multikulturalitet