Seniorkonsulent

Anne Charlotte Skahjem

Arbeids- og kompetanseområde

Praksisorganisering, i tett samarbeid med faglig praksisansvarlige, for
- Sosialt arbeid
- Vernepleie
- Ergoterapi
- Fysioterapi (unntatt 3.års fysio)
- Master i psykisk helsearbeid og rus

Saksbehandling av
- varsel om fare for ikke bestått praksis ved ovenfor nevnte utdanninger
- søknader om tilrettelegging og særplass i praksis

Saksbehandling knyttet til håndtering av politiattester med merknader ved Fakultet for helse og sosialfag, Bergen

Administrativt ansvar for organisering av TVEPS (tverrfaglig samarbeidslæring)

Tilgjengelig for studenter på studenttorg (time må bestilles)

Sekretær for samarbeidsfora mellom høgskolene og Bergen kommune vedrørende praksis; Utdanningsråd og Samarbeidsmøte. Har ansvar for saksbehandling knyttet til tildeling av utviklingsmidler for Bergen kommune - høgskolene i Bergen

Bakgrunn
Jeg er sosionom med etter- og videreutdanninger innen veiledning, , sosiologi, karriereveiledning og juss.
Har ca 15 års arbeidserfaring fra praksisfeltet der jeg har jobbet som veileder/tverrfaglig spesialist i NAV, faglig leder i arbeidsmarkedsbedrift miljøterapeut i skole og avlastningsbolig og sosionom ved sykehus.