Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider med forsking, undervisning og forskingsbasert rådgivning. Interessert i næringsutvikling, innovasjon og omstilling i ein regional kontekst.
PhD i økonomisk geografi frå Universitet i Bergen (2018). Tittel på avhandling: The role of multilevel dynamics and agency in regional industry renewal.

Underviser i

 • Mastergradene i 'Innovasjon og entreprenørskap' og 'Innovasjon og ledelse'
 • Emneansvar for MOØ200 og MOØ210, Innføring i innovasjonsteori: Aktører, strategier og systemer

Forskar på

 • Regional næringsutvikling
 • Omstilling
 • Innovasjon
 • Innovasjonssystem
 • Framvekst av nye næringar
 • Næringsklynger og klyngeutvikling
 • Innovasjons- og næringspolitikk

Forskargrupper

 • Ulike eksternfinansierte forskingsprosjekt
 • Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Utvalde publikasjonar