Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber for tiden med et prosjekt om indekser i matematikkdidaktikk. Prosjektet tar et kritisk matematikkdidaktisk perspektiv og vi er fem kollegaer som undersøker potensiale som ligger i preskriptiv modellering, som for eksempel Kroppsmasse indeks (BMI) eller Human Development Index (HDI), i å utvikle bevissthet rundt matematikkens formatterende kraft i samfunnet. Prosjektet har nå blitt del av et internasjonalt samarbeid mellom HVL og University of the Western Cape, Sør Afrika. Jeg leder en gruppe av 4 kolleger fra HVL i samarbeid med professor Cyril Julie (UWC) som leder den sør afrikanske gruppen. Prosjektet finansieres av UTFORSK (SIU-senter for internasjonal samarbeid i utdanning) over 2 år. Som en del av prosjektet skal vi designe og utvikle undervisningsopplegg som skal brukes i begge våre institusjoner, og vi skal forske og publisere sammen rundt det. Jeg har allerede samlet inn data på HVL med master studenter, og på University of Shkodra, Albania.

Fra November 2018 har jeg begynt å jobbe med forskningsprosjektet "Developing teachers of mathematical argumentation in a critical mathematics education perspective" finansiert av NFR, sammen med kolleger fra matematikkseksjonen ved HVL.Der jobber vi med å lage et review av forskning om matematisk modellering og kritiske perspektiver.

I tillegg, er jeg involvert i et tverrfaglig innovasjonsprosjekt som også er finansiert av NFR ,"Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall" der jeg skal samarbeide med kolleger fra HVL, UiB og Bergen Kommune.

Jeg er fra November 2018 leder av forskningsgruppen LiDRIC. Der er jeg med på bl.a. et samarbeid med Rafto stiftelsen hvor sammen med kolleger fra matematikk, norsk og pedagogikk, organiserer et kurs i argumentasjon knyttet til kontroversielle temaer for lærere i ungdomsskolen. Jeg har erfaring med undervisning av matematikkdidaktikk i lærerutdanning både i Norge og Albania, med veiledning av master studenter i matematikkdidaktikk, og evaluering av masteroppgaver i Norge. 

Jeg er emneansvarlig for PhD kurs 908 Kritisk matematikkdidaktikk våren 2019.

Underviser i

  • Master in education (with specialization in mathematics educatoin)
  • Critical mathematics education (PhD course)

Forskar på

  • Critical mathematics education- developing teaching with prescriptive modelling based in indices (such as BMI).
  • Students' interests for learning mathematics in real-life contexts
  • Kindergarden children's learning mathematics through play
  • Mathematics education and democratic competence
  • Real world mathematics- students' arguments in working with real data in explorative ways
  • Lærerstudenters refleksjoner i praksis
  • Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall
  • Mathematical modellingi lærerutdanning i et kritisk perspektiv

Forskargrupper