Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber for tiden med et prosjekt om indekser i matematikkdidaktikk, i et kritisk matematikkdidaktisk perspektiv. Vi er fem kollegaer som undersøker potensiale som ligger i arbeid med preskriptiv modellering, som for eksempel Kroppsmasse indeks (BMI) eller Human Development Index (HDI), i å utvikle bevissthet rundt matematikkens formatterende kraft i samfunnet. Prosjektet er del av et internasjonalt samarbeid mellom HVL og University of the Western Cape, Sør Afrika. Jeg leder en gruppe av 4 kolleger fra HVL i samarbeid med professor Cyril Julie (UWC) som leder den sør afrikanske gruppen. Prosjektet finansieres av UTFORSK programmet (SIU-senter for internasjonal samarbeid i utdanning) over 2 år. Som en del av prosjektet har vi designet og utviklet undervisningsopplegg som er brukt i begge våre institusjoner, og vi forsker og publiserer sammen rundt det. Jeg har allerede samlet inn data fra masterstudenter på HVL, UWC og University of Shkodra, Albania.

Siden November 2018 har jeg begynt å jobbe med forskningsprosjektet "Developing teachers of mathematical argumentation in a critical mathematics education perspective" finansiert av NFR, sammen med kolleger fra matematikkseksjonen ved HVL.Der jobber vi med å lage et review av forskning om matematisk modellering og kritiske perspektiver. Videre er fokuset på å bruke matematisk modellering i matematikk i lærerutdanningen for å undersøke hvordan lærerstudenter bruker den til å støtte elever i matematikk. 

Jeg er også del av forskerteamet til et tverrfaglig innovasjonsprosjekt som også er finansiert av NFR ,"Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall". Der samarbeider jeg med kolleger fra HVL, UiB og Bergen Kommune, om både matematikkdidaktikk og realfagsdidaktikk. Der utvikler vi, sammen med lærere fra tre ungdomsskoler, opplegg om ulike samfunnsaktuelle problemstillinger der naturfag og matematikk inngår. jeg har også veiledet flere masterstudenter som skriver oppgavene sine knyttet til Argument prosjektet.

Jeg er siden November 2018 leder av forskningsgruppen LiDRIC. Der har vi på bl.a. et samarbeid med Rafto stiftelsen hvor sammen med kolleger fra matematikk, norsk og pedagogikk, organiserer et kurs i argumentasjon knyttet til kontroversielle temaer for lærere i ungdomsskolen. Vi er interessert i f.eks. fake news og matematikk og jobber med å utvikle et forskningsprosjekt rundt det temaet.

Jeg har erfaring med undervisning av matematikkdidaktikk i lærerutdanning både i Norge og Albania, med veiledning av master studenter i matematikkdidaktikk, og evaluering av masteroppgaver i Norge. 

Jeg er emneansvarlig for PhD kurs 908 Kritisk matematikkdidaktikk våren 2019. 

Underviser i

  • Master in education (with specialization in mathematics educatoin)
  • Critical mathematics education (PhD course)

Forskar på

  • Critical mathematics education- developing teaching with prescriptive modelling based in indices (such as BMI).
  • Students' interests for learning mathematics in real-life contexts
  • Kindergarden children's learning mathematics through play
  • Mathematics education and democratic competence
  • Real world mathematics- students' arguments in working with real data in explorative ways
  • Lærerstudenters refleksjoner i praksis
  • Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall
  • Mathematical modellingi lærerutdanning i et kritisk perspektiv

Forskargrupper