Stipendiat

Fredrik Stenhjem Hagen

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider for tiden med en avhandling om antirasistisk undervisning i den norske skolen. Avhandlingen handler både om elevers forståelse av rasismebegrepet, om hvordan skolen arbeider med antirasisme, og om hvilke muligheter og utfordringer skolen har i dette arbeidet. Jeg er spesielt interessert i historiefagets rolle i elevenes dannelse, og har arbeidet mye med spørsmål omkring undervisning om Holocaust.

Generelt interessert i forholdet mellom tekst, virkelighetsforståelse og historiebevissthet. Jeg har også utgitt flere skjønnlitterære arbeider, og jobber aktivt som litteraturformidler.

Forskar på

 • Gruppebaserte fordommer
 • Antisemittisme
 • Fortellinger om Holocaust
 • Rasisme
 • Antirasisme
 • Dannelse
 • Tekster og narrativer

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Holocaust Education and the Potential of Historical Empathy

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2020)
 • LL-242: Fredrik Hagen om Holocaust og antirasistisk undervisning

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2020)
 • Anti-Holocaust, Eller: Rasismens egenart og skolens verdigrunnlag: Om to ideer som preger det antirasistiske arbeidet i skolen

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2019)
 • Tendens: Lyrikk. Når jeg-et skriver.

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2019)
 • The Anti-Holocaust – On the use of the Holocaust as a legitimising argument for a naïve and moralistic anti-racist education in Norway after 2011

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2019)
 • Vis alle