Høgskulelektor

Marie Brandvoll Haukenes

Underviser i

  • Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen.

Forskar på

  • Tilbakemeldings- og vurderingsrutiner i barnehagelærerutdanningen.

Forskargrupper

  • Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og lærereres aktivitet.

Utvalde publikasjonar