Arbeids- og kompetanseområde

Lærerutdanningen (norskfaglige emner).
Norsk, nordistikk, eldre tekstkultur, norrøn filologi

Underviser i

 • Norsk litteratur og språk, tekstkunnskap (GLU 5-10, GLU 1-7, Masterutdanninger)

Forskar på

 • Skriftkultur, tekst- og mediekulturer i historisk perspektiv, norrøn litteratur (runeinnskrifter, sagaer), moderne adaptasjoner og resepsjon av norrøn mytologi i multimodale tekster

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Fixed and fleeting? Thoughts on the materiality and mediality of inscribed artefacts from medieval Bergen

  Zilmer, Kristel (2018)
 • "Nobody owns the myths": Adaptations of Old Norse myth in Tor Åge Bringsværd's Vår gamle gudelære

  Zilmer, Kristel (2018)
 • Den multimodale middelalderen: om multimodalitet i historisk perspektiv

  Zilmer, Kristel (2016)
 • Words in Wood and Stone: Uses of Runic Writing in Medieval Norwegian Churches

  Zilmer, Kristel (2016)
 • "Christian Prayers and Invocations in Scandinavian Runic Inscriptions from the Viking Age and Middle Ages"

  Zilmer, Kristel (2013)