Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i emner knytta til variasjon og endring og språktilegnelse. Jeg er særlig interessert i sosiale og samfunnsstrukturelle vilkår for språkbruk og språkendring.

Roller og verv

 

Publikasjonsliste

 

Prosjekt jeg arbeider med nå:

 • IMPECT – Linguistic Integration of Migrants with Poor Schooling and the Impact of Citizenship Testing
 • L’indialetto ha la faccia scura. Grunnskoleelevers beskrivelser av språklige statushierarki. I samarbeid med Bodil Moss (HVL)
 • Sustainable language practices in Norwegian Kindergartens, I samarbeid med Carola Kleemann (UiT-Norges Arkiske Universitet)

Underviser i

 • Norsk, andrespråkspedagogikk, norsk som andrespråk

Forskar på

 • Sosiolingvistikk
 • Endringer i ordforrådet
 • Barns språktilegnelse
 • Norsk som andrespråk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Data and corpora on child language in Norway

  Bugge, Edit (2019)
 • Et dialektforskertalent fra Eikrem

  Bugge, Edit (2019)
 • Foreldre, "filteret" og språkbrukeren.

  Bugge, Edit (2019)
 • Hvorfor leiker barn på bokmål?

  Bugge, Edit (2019)
 • Multilingual practices and language ideologies in South African and Norwegian early childhood education

  Bugge, Edit (2019)
 • Vis alle