Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i emner knytta til språklig variasjon og endring og språktilegnelse. Jeg er særlig interessert i sosiale og samfunnsstrukturelle vilkår for språkbruk og språkendring.

Koordinator for nasjonalt UH-nettverk for Rekomp (Regional ordning for kompetanseheving i barnehage).

Leder for forskergruppa Språk og samfunn

Leder for arbeidspakke 3 i BARNkunne/KINDknow, Sustainable language practices in Norwegian Kindergartens, saman med Carola Kleemann

Leder for SONE - Sosiolingvistisk nettverk

Publikasjonsliste

Prosjekt jeg arbeider med nå:

·       IMPECT – Linguistic Integration of Migrants with Poor Schooling and the Impact of Citizenship Testing. I samarbeid med Cecilie Hamnes Carlsen (HVL).

·       L’indialetto ha la faccia scura. Grunnskoleelevers beskrivelser av språklige statushierarki. I samarbeid med Bodil Moss (HVL)

·       Sustainable language practices in Norwegian Kindergartens, I samarbeid med Carola Kleemann (UiT-Norges Arkiske Universitet)

·       Dialektbroytingar (Færøyske dialektendringsprosesser). Jógvan í Lon Jacobsen (prosjektleder, Fróðskaparsetur Føroya), Edit Bugge (HVL) og Helge Sandøy (UiB) og Hjalmar P. Petersen (FF). Finansiert av Færøysk Forskningsråd 2012 og 2016

Underviser i

 • Norsk, andrespråkspedagogikk, norsk som andrespråk

Forskar på

 • Sosiolingvistikk
 • Endringer i ordforrådet
 • Barns språktilegnelse
 • Norsk som andrespråk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Attitudes to variation in spoken Faroese

  Bugge, Edit (2018)
 • Norske barns språksosialisering og språklige praksisfellesskap

  Bugge, Edit (2016)
 • Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests

  Anderson, Ragnhild Lie, Bugge, Edit (2015)
 • So dansa me Daa i ring! Norskdomsrørsla og færøysk kvadtradisjon

  Bugge, Edit (2015)
 • Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel

  Bugge, Edit (2015)