Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator for nasjonalt UH-nettverk for Rekomp (Regional ordning for kompetanseheving i barnehage). Tilknytta arbeidspakke 3, Sustainable language practices in Norwegian Kindergartens, i BARNkunne / KINDknow

Underviser i

 • Norsk, andrespråkspedagogikk, norsk som andrespråk

Forskar på

 • Sosiolingvistikk
 • Endringer i ordforrådet
 • Barns språktilegnelse
 • Norsk som andrespråk

Utvalde publikasjonar

 • Attitudes to variation in spoken Faroese

  Bugge, Edit (2018)
 • Norske barns språksosialisering og språklige praksisfellesskap

  Bugge, Edit (2016)
 • Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests

  Anderson, Ragnhild Lie, Bugge, Edit (2015)
 • So dansa me Daa i ring! Norskdomsrørsla og færøysk kvadtradisjon

  Bugge, Edit (2015)
 • Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel

  Bugge, Edit (2015)