Førsteamanuensis

Ruth Ingrid Skoglund

Arbeids- og kompetanseområde

Ruth Ingrid Skoglund har flere års erfaring som barnehagelærer i barnehagen. Hun har arbeidet i lærerutdanning og barnehagelærerutdanning både på Høgskolen Stord/Haugesund og NLA høgskolen. Fra 2015 har hun arbeidet i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Hun har doktorgrad fra NTNU i Trondheim "Helklassesamtaler om livsspørsmål En kvalitativ studie i KRL-faget på småskoletrinnet" (2008).

Underviser i

  • Master i Barnehagekunnskap - Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag
  • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse - Forebygging av mobbing gjennom styrking av det psykososiale læringsmiljøet
  • Veilederutdanning for praksislærere Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vuurderer
  • Kulturforståelse og komparativ pedagogikk

Forskar på

  • Barns konflikter og demokratisk danning i barnehagen
  • Forbygging mot mobbing i barnehagen
  • Profesjonsetikk og etisk dømmekraft

Forskargrupper

Publikasjonar