Arbeids- og kompetanseområde

PhD-stipendiat i matematikkdidaktikk.