Høgskulelektor

Vibeke Solsvik Foldnes

Arbeids- og kompetanseområde

Jobbet som lærer i grunnskolen fram til 2014. Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. Er spesielt opptatt av tilpasset opplæring og atferd som hemmer læring og utvikling.

Underviser i

  • Pedagogikk GLU
  • Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk
  • Atferdsvansker
  • Desentralisert kompetanseutvikling

Forskar på

  • Vurdering
  • Atferdsvansker
  • Tilpasset opplæring
  • Didaktisk analysekompetanse

Forskargrupper

  • PedLab, Sirius