Førsteamanuensis

Alexander Selvikvåg Lundervold

Arbeids- og kompetanseområde

Hjemmeside: http://alexander.lundervold.net

Forskar på

  • Dataanalyse
  • Beregningsorientert medisin
  • Maskinlæring

Utvalde publikasjonar