Rådgivar

Karoline Skare Øyerhamn

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidar ved Studentrådgivinga i Bergen.

 

Eg kan hjelpe studentar med studierelaterte spørsmål, søknadar og tildeling av timar for studierettleiing mellom anna. Studentar som treng nokon å snakke med kan kome til Studentrådgivinga i K2.

 

Eg sakshandsamar søknadar om tilrettelggingav hjelpemiddel og lesesalsplass.

 

Eg er med på pilotprosjektet med Mentorordning for radiografiutdanninga i Bergen.

 

Eg er Utvalssekretær for Læringsmiljøutvalet ved HVL.

 

Eg har ein mastergrad i sosiologi, med vidareutdanning i arbeid- og organisasjonspsykologi og personalpsykologi.

 

Eg sit på M116 i K2.