Professor

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

Arbeids- og kompetanseområde

Master i engelsk littertur fra UiO. Cand. mag med film / fjernsyn / video, arkeologi og engelsk i fagkretsen. 

Har en tverrfaglig PhD i engelsk litteratur og etikk fra Universitetet i Oslo. Veileder PhD kandidater knyttet til forskergruppen NaChiLitCul og Phd studiet danning og didaktiske praksiser, samt masterstudenter på studiet i barne- og ungdomslitteratur. Underviser på doktorgradsutdanningen Danning og didaktiske praksiser og på MABUL.

Undervisningerfaring fra UiO på masteremner i fantasy og litteraturteori ved engelskseksjonen, fra digital estetikk, kjønnsteori og litteraturformidling på master i barne-og ungdomslitteratur, samt fra litteraturkurs på GLU og KFK kurs i litteratur for norsklærere. 

Driver prosjektet Dataspill som eststisk praksis i perioden august 2019 til desember 2020, finanseiert av Kulturrådets satsning Digital kultur, estetiske praksiser:

https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/ni-nye-forskningsprosjekter-om-kunst-og-kultur-i-en-digital-tid 

Har utviklet økokritiske leseroller for lærerstudenter: 

https://search.proquest.com/openview/acfe1f61831f4335f865fcd407bb86e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026372

Underviser i

 • Litteraturfag, økokritikk, digital estetikk, litteratursirkler

Forskar på

 • Klimafiksjon, dataspill, posthumanisme, narrativ teori, filosofi og litteratur, populærkulturelle "mega-tekster", fantasy, film, spillteori, litteraturformidling, litteratursirkler.

Publikasjonar

 • Analyse av digitale spill

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Dataspillestetikk: niendeklasseperspektiver.

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Fantasy i et historisk perspektiv,

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Paneldebatt. Øvelser i økokritisk tenkning.

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Intercultural dialogue through online exchange: a transnational approach to teaching literature

  Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan, Guanio-Uluru, Lykke, Naylor, Amanda, Syed, Ghazal Kazim (2020)
 • "Blir jeg god nok slår jeg Blodstrupmoen". Digitale spill som litteraturformidlingsarena.

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Climate Fiction for Young Adults: The Silence of Plants

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Climate Fiction in Nordic Landscapes

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Dataspill som estetisk praksis

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Digital Nature Representation: Ecocritical Perspectives on the Children’s App Kubbe Makes Shadow Theatre

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Digitale spill som litteraturformidlingsarena, førsteamanuensis Lykke Guanio-Uluru blir intervjuet av påtroppende faglig leder for forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt Steffen Sørum

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Education for Sustainability: Developing Ecocritical Literature Circles in the Student Teacher Classroom

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Imagining Climate Change: The Representation of Plants in Three Nordic Climate Fictions for Young Adults.

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Reconfiguring the novel in a time of climate change

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Ecocritical Perspectives on Nordic Children's and Young Adult Literature

  Guanio-Uluru, Lykke, Goga, Nina (2019)
 • Økokritisk litteratursirkel

  Guanio-Uluru, Lykke, Goga, Nina (2019)
 • Skolens læreplan overser elevenes miljøengasjement

  Guanio-Uluru, Lykke, Hennig, Reinhard, Myren-Svelstad, Per Esben (2019)
 • Developing UK and Norwegian undergraduate students’ conceptions of personal social issues in young adult fiction through transnational reflective exchange

  Syed, Ghazal Kazin, Naylor, Amanda, Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan, Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2019)
 • Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues

  Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke, Hallås, Bjørg Oddrun, Nyrnes, Aslaug (2018)
 • Introduction

  Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke, Hallås, Bjørg Oddrun, Nyrnes, Aslaug (2018)
 • Book report. Plant Theory: Biopower and Vegetable Life (2016) by Jeffrey T. Nealon

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Developing Ecocritical Literature Circles

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Digitale spill og litterære verdener

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Fantasy

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Fantasy, the topos of wilderness and transhumanism: vampire ethics in Stephenie Meyer’s Twilight-series

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Fantasylitteratur for barn

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Feminine roller og maskulinitet. Performativt kjønn i Twilight og Hunger Games

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Plant-Human Hybridity in the Story World of Kubbe

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Posthumanism in Teacher Education: Human-Nature Relationships

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Science fantasy og det posthumane: Luridiumstyven av Bobbie Peers

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • The Representation of Plants in Nordic Young Adult Climate Fiction

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • How does asynchronous online literary exchange further intercultural dialogue?

  Guanio-Uluru, Lykke, Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan (2018)
 • Book report Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered Species (2016) by Ursula K. Heise

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Developing Eco-Critical Literature Circles in the EFL Classroom

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Digital media, artist and plant: James Cameron’s Avatar – A Cure for Plant Blindness?

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Katniss Everdeen’s Posthuman Identity in Suzanne Collins’s Hunger Games Series: Free as a Mockingjay?

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Developing UK and Norwegian undergraduate students’ conceptions of contemporary issues in young adult fiction through literature circles and reflective exchange

  Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan, Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Barnelitteraturens lammende naturidyller

  Goga, Nina, Nyrnes, Aslaug, Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Book report: "How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (1999"

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Digital Nature. Crafting Pleasure in the Children's App Kubbe makes Shadow Theatre

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • “Ecocentric, Bio-semiotic and Anthropocentric Perspectives on the Norwegian Children’s Narrative Kubbe makes Shadow Theatre"

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • "Fortellerstrategier og leserhenvendelser i nordisk barnekrim: LasseMaja og Detektivbyrå nr. 2"

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Fri som en mockingjay: en posthumanistisk lesning av fuglen som symbol i Suzanne Collins' The Hunger Games-trilogi.

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Krig som spill

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Litteratur, krig og spill

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Real War in A Gameworld: Orson Scott Card's "Ender's Game", Terry Prachett's Only You Can Save Mankind and Suzanne Collins' The Hunger Games

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Spill som litterær opplevelse

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • War, games, and the ethics of fiction

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Panel: Environmental fears 2 - To fear and care about nature

  Guanio-Uluru, Lykke, Røskeland, Marianne, Schwebs, Ture, Rimmereide, Hege Emma (2016)
 • Female focalizers and masculine Ideals: gender as performance in twilight and the hunger games

  Guanio-Uluru, Lykke (2015)
 • Bokomslaget som tekstinngang og tolkningsressurs

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2015)
 • Ethics and Form in Fantasy Literature: Tolkien, Rowling and Meyer

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2015)
 • Etikk og narrativ form i Tolkiens Ringenes Herre og Rowlings Harry Potter-serie

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2015)
 • Best-selling Ethics: A Literary Analysis of Ethical Aspects of J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings and J.K. Rowling’s Harry Potter series

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Doktoren svarer: Fantastiske verdier

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Harry Potter er en godtepose for din sjel

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Harry Potter is a goodie bag for the soul

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Harry Potter-serien: barnebok blir voksenroman

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Jakten på Harry Potters sjel

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Narrative Ethics in J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Samtidas trollmenn

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Dumbledore's Ethos of Love in Harry Potter

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2012)
 • "Fantasy at the Beginning of Two Centuries: Tolkien's The Lord of the Rings and J. K. Rowling's Harry Potter series"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2011)
 • "Literature and Ethics: the Emotional Link"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2010)
 • "Narrative Ethics in the Fantasy Genre: an Exploration of Narrative Ethics in Tolkien's The Lord of the Rings"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2010)
 • "Implied Ethics: Narrative Value Analysis Through the Concepts of Implied Author and Implied Reader"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2009)