Førsteamanuensis

Anette Fagertun

Underviser i

  • Vitenskapsteori og metode
  • Akademisk skriving

Forskar på

  • Helse og Omsorgstenester
  • Helsepolitikk
  • Arbeid og sosial ulikhet
  • Kjønn og klasse

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar