Stipendiat

Maria-Rosa Raphaela Doublet

Underviser i

 • BULL 2
 • BULL 3

Forskar på

 • Språkutvikling
 • Flerspråklighet

Forskargrupper

 • Skriveboka. Innføring i skriveopplæring Breivega & Selås (red.)
 • Språkprat.no, redaksjonelt arbeid

Utvalde publikasjonar

 • Er det et spørsmål om skjønn eller kjønn?

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela (2016)
 • The Bergen dialect splits in two

  Anderson, Ragnhild Lie, Doublet, Maria-Rosa Raphaela, Sandøy, Helge (2014)
 • Ytre Arna - fra strilemål til bergensk på en generasjon

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela (2014)
 • Språk som identitetsmarkør: finbergensk eller gatebergensk i en særlig bydel i Bergen

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela (2013)