Rådgivar

Liv Jorunn Solstad

Arbeids- og kompetanseområde

Leiar for omsorgsteknologilaboratoriet, Høgskulen på Vestlandet
Forskar på medverknad og deltaking for tilsette i heimebasert omsorg
Emneansvarleg - omsorgsbilblioteket (medverknad og deltaking)
Generell kompetanse:
- arbeide på tvers av profesjons- og etatsgrenser
- rettleie og ha ansvar for fagutviklingsoppgåver i offentleg og privat sektor
- formidle samfunnsarbeid muntlig og skriftlig i ulike sjangrer og i ulike fora
- bidra til nytenking og nyskaping
- ha undervisning- og veiledningsansvar i profesjonsutdanningene sine grunn, etter og videreutdanningsprogram.

Forskar på

  • Medverknad og deltaking i heimebasert omsorg

Forskargrupper

  • Teknologi helse og samfunn