Høgskulelektor

Bente Elisabeth Bendixen

Arbeids- og kompetanseområde

Har bakgrunn som sykepleier og klinisk spesialist innen diabetes.
Arbeider nå med å forske på kontekstuelle faktorer som kan tilrettelegge for, eller hindre, bruk av forskningsbasert kunnskap i praksis.
Selv om forskning innen helse søker å tilføre ny og viktig kunnskap til helsetjenesten, så viser det seg at slik kunnskap ikke reflekteres i pleie og behandling av pasienter. Det å implementere forskningsresultater i praksis, og dermed forbedre kvaliteten på helsetjenesten, er en kompleks og vanskelig prosess.
Å forstå hvilke kontekstuelle faktorer som fremmer bruk av forskning i praksis er en viktig del i prosessen med å implementere forskningskunnskap. Ved å forstå dette kan helsetjenester få støtte til å skape arbeidsmiljø som fasiliterer til at best tilgjengelig kunnskap brukes for å forbedre klinisk praksis.

Forskar på

  • Kontekstuelle faktorer forbundet med bruk av kunnskap i praksis

Forskargrupper

  • Implementering og metodeutvikling