Sigrun Lindaas Norhagen

Arbeids- og kompetanseområde

Jobber med IKT og læring i undervisning og forskning 

Kontaktperson for lærerutdanningen inn til Senter for nye medier.
Utdannet allmennlærer med master i IKT-støttet læring. 


Jeg kan hjelpe deg med:


  • kursdesign

  • presentasjoner

  • video

  • bruk av animasjon

  • finne og lage læringsressurser

  • digitale samarbeidsflater for enklere samhandling på tvers av institusjoner


PÅGÅENDE PROSJEKTER:
 PfDK MOOC - Profesjonsfaglig digital kompetanse
DIDLE Developement of Innovative Digital Learning solutions for transnational language and cultural education 
Formative assessment through digital portfolios
Mestring mot master