Førsteamanuensis

Espen Helgesen

Arbeids- og kompetanseområde

Sosialantropolog med interesse for hvordan digital teknologi påvirker lesing, skriving, lek og læring i og utenfor skolen.

Underviser i

  • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
  • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
  • Master i samfunnsfagdidaktikk

Forskar på

  • Digital teknologi i og utenfor skolen
  • Konspirasjonsteorier

Forskargrupper

  • Mangfold og integrering
  • Comparative perspectives in education in Southern Africa and Northern Europe

Utvalde publikasjonar