Førsteamanuensis

Espen Helgesen

Arbeids- og kompetanseområde

Sosialantropolog med interesse for hvordan digital teknologi påvirker lesing, skriving, lek og læring i og utenfor skolen.

Underviser i

  • SRLE1 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1
  • GB4SF1113 Menneske, samfunn og ressurser
  • MGBSA101 Samfunnsfag 1, emne 1
  • GU4SF1113 Menneske, samfunn og ressurser
  • MSAM513 Forskingsmetodar og kjeldekritikk
  • MGUSA101 Samfunnsfag 1, emne 1

Forskar på

  • Fotografering og bildebehandling i barnehage som en stimulerende aktivitet for matematikklæring

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar