Prosjektutviklar/Prosjektleiar

Roald Arvid Skår

Arbeids- og kompetanseområde

Med i teamet som har ansvar for drift og utvikling av aktivitetene på SimArena. Prosjektleder i samarbeidsprosjekt med Bergen Kommune og HVL; "Simulering som brobygger mellom utdanning og praksisfeltet". Intensivsykepleier, har en deltidsstilling som intensivsjukepleiar/fagsjukepleiar i Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland Universitetssykehus.

Yrkeserfaring: Ferjebillettør, busssjåfør, miljøarbeidar, sjukepleiar, selgjar og lærar i vidaregåande skule.