Førsteamanuensis

Masego Katisi

Arbeids- og kompetanseområde

Masego Katisi

Førsteamanuensis

Institutt for velferd og deltaking

Masego Katisi er sosialarbeider og spesialist i helsefremming. Hun har mastergrad i Barns velferd og anvendt barneforskning fra Swansea University, Wales (UK), og PhD i Helsefremmende arbeid og utvikling fra Universitetet i Bergen. Hennes fremste teoretiske interesser er systemisk teori, resiliens, salutogenese og andre styrkebaserte tilnærminger. Pågående forskningsprosjekter dreier seg om resiliens hos marginaliserte barn, familier og voksne populasjoner. For tiden forsker hun på migrasjon i Norge og foreldreløse barn i Afrika sør for Sahara. Hun deltar i et internasjonalt forskningsnettverk for flyktninger i Norge. Masego har publisert flere fagfellevurderte artikler, inkludert følgende:  On Health Partnerships: Aspirations and realities in a North-South partnership for health promotion;Tensions between traditional practices and biomedical marketing;Exploring the roots of antagony in health partnerships. On Resilience and Salutogenesis: Fostering resilience in children who have been orphaned; The use of rites of passage in strengthening the psychosocial wellbeing of orphaned children; Drawing as a salutogenic therapy aid for grieving adolescents (upcoming)  Readmore: https://www.researchgate.net/profile/Masego_Katisi2/research

Underviser i

  • Social Work and Community Work
  • Child Welfare from an International Perspective
  • Child, family and community resilience

Forskar på

  • Resilience of children and adult populations living under adversity
  • Refugee, migrant youth populations and resilience at individual, family and community level
  • Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition (PIISTON)
  • Immigrant Health in Norway: The Role of Religious, Traditional, and Cultural Beliefs

Forskargrupper

  • Community Work, HVL
  • Refugee Resilience Research Group @ Global Development for Equity University of Bergen