Seniorkonsulent

Elin Espe Stensvand

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsett i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.


Jobbar mellom anna med:



  • intern og ekstern kommunikasjon / Vestibylen og hvl.no

  • formidling og anna redaksjonelt arbeid

  • sosiale medium