Stipendiat

Nora Geirsdotter Bækkelund

Arbeids- og kompetanseområde

Stads- og næringsutvikling i rurale områder, og rolla lokalbefolkninga og andre aktørar speler i desse prosessane. Innovasjon i reiselivet og sosial bærekraft. 

Forskar på

  • Næringsutvikling
  • Agens