Høgskulelektor

Elisabeth Bakke

Elisabeth Bakke
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV143F

Arbeids- og kompetanseområde

Elisabeth er sosiolog, utdanna frå Universitetet i Bergen. Ho har og utdanning innan arbeids- og organisasjonspsykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi, helsejuss, m.v.

Interesseområder: makt, konfliktmegling, mobbing i skule, mobbing og konfliktar i arbeidslivet,  motivasjon- og meistring, arbeidsmiljø, leiing og organisasjonsutvikling, sosialisering, identitet

Erfaring frå m.o.a. samhandlingsleiar i kommunal sektor, leiing av tverrfagleg lågterskelteam, skulevegring - og fråfall, barn og unge i krise, Krisesenter - vald i nære relasjonar og traumatisering, konfliktmekling, prosjektleiing og tiltaksutvikling knytt til skuleutvikling og livsmeistring

 

 

 

Underviser i

  • Pedagogikk - PPU
  • Veiledning bachelor BLU
  • Samfunnsfagdidaktikk
  • BLU og ABLU

Forskargrupper